Rovaniemen saamenkieliset palvelut

(päivitetty 12.10.2018)

Sámás

Varhaiskasvatus

Pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa järjestetään Karinrakassa, Korkalovaarassa. Esiopetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan päiväkodin yhteydessä. (Tilanne syksyllä 2018)

Árrabajásgeassin Roavvenjárggas -gihppa (issuu), rovaniemi.fi (pohjoissaamenkielinen Varhaiskasvatus Rovaniemellä -vihko).

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä
tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Rovaniemellä (4.4.1. Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa)

Roi_arrabajasgeassingihpa1

Kuvassa: Varhaiskasvatus Rovaniemellä -vihko pohjoissaameksi eli Árrabajásgeassin Roavvenjárggas -gihpa (issuu), rovaniemi.fi. Saatavilla mm. pääkirjaston Lappi-osastolta.

Perusopetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä (A2 kieli) opetuksena esiopetuksessa ja 1.-9. luokilla keskustan alueella keskitetysti lähiopetuksena, muuten etäopetuksena. Kaupungin reuna-alueilla asuville sekä inarin- ja koltansaamen lukijoille tarjotaan täydentävän saamen kielen opetusta ensisijaisesti etäopetuksena. (Tilanne syksyllä 2018).
Huoltaja merkitsee ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä Wilmaan oppilaan halukkuuden opiskella saamen kieltä kaksi tuntia viikossa perusasteella. Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta Kouluun ilmoittatuminen -sivulla.

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma (23.1. Saamelaiset ja saamenkieliset) 2016

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen ei ole toistaiseksi laadittu erillistä opetussuunnitelmaa. Lue enemmän opetussuunnitelmista perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. Oulun kaupungin perusopetukseen on laadittu pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunitelma.

Lukiokoulutus

Rovaniemen kaupungin kieliohjelman mukaan lukiossa tarjotaan niitä kieliä, joita Rovaniemen perusopetus tarjoaa eli myös saamea.

Lukion kurssisisällöissä saamelaiskulttuuri on mukana mm. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) ja Pohjoinen ulottuvuus (HI12) -kursseissa.

Rovaniemen lukion opetussuunnitelma

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella toisinaan Rovaniemen kansalaisopistossa. Katso kansalaisopiston kielten kurssit.

Kirjasto ja saamelainen erikoiskirjasto

Lappi-osaston kokoelmat sisältävät Lappia, Pohjoiskalottia, Barentsin aluetta ja arktisia alueita käsittelevää aineistoa. Osastolla toimii Suomen saamelainen erikoiskirjasto ja Grönlanti-kirjallisuuden Suomen keskuskokoelma.

Rovaniemen kaupungin pääkirjasto – saamelaiset

Linkkejä

Saamelaiset, palvelukoosteet, Oulun kaupunki
Kaksikielinen opetus saame-suomi, Helsingin kaupunki
Kielipainotteiset päiväkodit, Helsingin kaupunki

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto, Saamelaiskäräjät
Saamen kielen toimisto, Saamelaiskäräjät
Kielipesät, Saamelaiskäräjät
Saamenkieliset sote-palvelut
Saamenkieliset palvelut verkossa
Varhaiskasvatusmateriaalipankki Kuáti.fi
Saamelaistietoa opetukseen Oktavuohta.com

Saamelaisalueen koulutuskeskus SOGSAKK
Virtuaalikoulu, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamenkielen etäopetus
Saamelaistyö, Oulun hiippakunta

Mainokset