Mikä on MII ry?

mii_ry_logo-135Yhdistyksen sääntöjen mukaan tarkoituksena on toimia Rovaniemen alueella asuvien saamelaisten yhdyssiteenä, kohottaa saamelaisten kansallista itsetuntoa, pitää yllä saamelaisten keskinäistä kanssakäymistä ja olla jatkuvassa yhteydessä saamelaisalueella ja sen ulkopuolella asuvien saamelaisten kanssa. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemen kaupunki ja entisen Rovaniemen maalaiskunnan alue.

Yhdistystä ja sen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen saamelainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

MII ry on Suomen saamelaisten keskusjärjestön – Suoma sámiid guovddášsearvin (SSG) perustajajäsen.

MII ry on Rovaniemen saamelaisyhdistys MII rs, joka on perustettu Helsingissä 1977, mutta se on muuttanut pohjoisemmaksi. Toiminta on käynnistynyt uudelleen Rovaniemellä 1996.

Mainokset