Sámegielat mánáidprográmmat ja eará resurssat

 • Musihka
 • Jietnagirjjit, bláđit, sárggasráiddut
 • Spealut, appat, buđaldeapmi
 • Filmmat, videot
 • Oahppomateriálat, oahpponeavvut
 • Eará

Resurssit ja linkit suomenkielisellä sivulla

(ođastuvvon 28.12.2018)


Musihka

Muskari -musihkastoahkan

Nettimuskari

Lávlagat YouTubes, Soundcloud, Vimeo

Lávllasánit

Mánáidlávlagat Spotifys

Jietnagirjjit, bláđit, sárggasráiddut

Sanoma Lastenoma satukirjasto -fálaldat

 • Máidnasat sámegillii – Satuja saameksi https://lastenoma.satukirjasto.fi/saame  (sisttisdoallá FrozenÁhkubiebmuÕõmâs sijdd (Kummallinen kylä) ja Njuämmlaž njoikk (Pikkupupu loikkii))

Frozen3gillii

E-girjjit mánáide (ođđa)

Bláđit, sárggasráiddut

Spealut, appat, buđaldusat

Sámegielat áppat (sovellukset)

Digitála spealut, CD

Beavdespealut

Kuati.fi spealut

Govva: Kuáti.fi

Buđáldeapmi

Beassážat (ođđa)

Filmmat, videot

Sámeradiot

YouTube, Vimeo fálaldagat


Oahppomateriálat, oahpponeavvut

E-girjjit

Oahppomateriálat, oahpponeavvut

Ámmátlaš/fágalaš veahkit

Eará

Sámi nammabeaivvit

Girjeguoigaleamit mánáide, Jutaava kirjasto, Lappi osasto

 • Njoalve Niillas, Sigmun Salomonsen, lohká Petra Biret Magga-Vars
 • Jokŋanieiddaš, Rauna Paadar-Leivo ja Merja Aletta Ranttila, lohká Petra Biret Magga-Vars
 • Diida-dálvi, Tove Jansson, lohká Petra Biret Magga-Vars
 • Mo son de geavvá? Tove Jansson, lohká Petra Biret Magga-Vars
 • Hirškiihâ já Myerji mainâseh, Riitta Vesala, lohká anarâškielân Heli Aikio
 • Saammâl já meeci kunâgâs, Lee D. Rodgers, lohká anarâškielân Heli Aikio
 • Halstemjeegi noaidi, Rauna Paadar Leivo, lohká anarâškielân Heli Aikio
 • Puppâ ja koddesäpligeh, Inga Borg, lohká anarâškielân Heli Aikio
 • Milli já Polfe – riävskápiivdost, Torkel Rasmussen ja Tanja Sanila. Koveráiđukirje, lohká anarâškielân Heli Aikio
 • Čujuhus: (boahtá ođđa)

Jos liŋkkat eai doaimma, de bivdit almmuhit daid midjiide dán neahttaskovi bokte, giitu!

Mainokset