Lahttovuođaskovvi – Jäsenyyslomake

(suomeksi alempana)

Oza miellahttun dahje almmut dieđuid searvai 

Vuolábeale skoviin sáhtat registreret miellahttun dahje ođastit oktavuođadieđuid.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat juohke sápmelaš, gean searvi dohkkeha lahttun. Searvvis sáhttet leat maid guottihanlahtut. Searvvi lahtuid dohkkeha stivra. Searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus lea hállan- ja jietnastanriekti. Guottihanlahtuin lea čoahkkimis hállanriekti muhto ii jienastanriekti.

  • Jos registeret omd. iežat ja mánáid, ávžžuhit čállit lassedieđuide namaid, geaid ovddas registeret lea ja čujuhusa dahje e-boastta. Sáddet kontonummira e-boastta bokte (Osuuspankki -kontu)
  • Jos e-boastačujuhus dahje eará dieđut nuppástuvvet, bivdit almmuhit daid

Hae jäsenyyttä tai päivitä tietoja

Alla olevalla lomakkeella voi hakea jäseneksi tai päivittää yhteystietoja.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen saamelainen, jonka yhdistys jäsenekseen hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

  • Jos haet jäsenyyttä esim. itsesi ja lapsillesi, pyydämme kirjoittamaan lisätietoihin nimet, joiden puolesta maksu on ja osoite tai s-postiosoite. Lähetämme tilitiedot sähköpostitse (Osuuspankin tili)
  • Jos s-postiosoite tai muut tiedot muuttuvat, pyydämme ilmoittamaan ne

Ođastuvvon 2.11.2016

Mainokset