Sámegiela oahpahus Roavvenjárggas -Saamenkielen opetus Rovaniemellä

Suomeksi alla (8.1.2018)

Dieđut skuvlalaččaid vánhemiidda sámegiela oahpahusa birra Roavvenjárggas 

Jos hálidat čakčat mánnásat Roavvenjárggas anáraš-, davvisáme- dahje nuortalašgiela oahpahusa, de gánneha almmuhit das iežat skuvlla rektorii dahje oahppiid veaigedoaimmaid láidesteaddjái. Eat dieđe leago Wilma -prográmmas vejolaš almmuhit sámegiela oahpahussii. Juohke vánhen ferte leat ieš aktiivvalaš, go Roavvenjárgga gávpot ii kárte jahkásaččat vejolaš oahppiid.

Oahpahus ordnejuvvo gáiddusoahpahussan ja vejolašvuođaid mielde lagasoahpahussan 1-9 luohkáide. Logahatdásis eanáš gáiddusoahpahus. Gávpot ordne davvisámegiela, anárašgiela ja nuortalašgiela oahpahusa. Sámegielas lea A2 giela, vierisgiela/nuppi giela oahpahus.

Ovdaskuvlla birra gánneha gulaskuddat njuolga beaivedivššu bargiin.

Jos oahpahusa ordnemis leat váttisvuođat de sáhttá jearrat ráđi sámedikki skuvlen-ja oahppomateriáladoaimmahaga skuvlenčállis.

Gáiddusoahpahus lágiduvvo Sámi oahpahusguovddáža virtuálaskuvlla bokte.

Vejolašvuođaid mielde oahppit servet Sámenuoraid dáiddadáhpáhussii (sámediggi váldolágideaddji). Áigi, báiki ja fáddá mearriduvvo jahkásaččat. Mii searvi geahččala doarjut vai oahppit besset searvan dáiddadáhpáhussii giđđat.

Lea dehálaš oažžut eanet oahppiid sámegiela oahpahussii, vai fálaldat šaddá eanet bissovažžan! Bivdit muitalit dán áššis buot vejolaš berošteddjiide – fulkkiide ja oahppásiidda, giitu!

Dán siiddu loahpas leat liŋkkat.


Yleistä tietoa saamenkielen opetuksesta Rovaniemellä koululaisten vanhemmille

Jos Rovaniemellä haluat lapsellesi inarin-, koltan- tai pohjoissaamen opetusta syksyllä, kannattaa siitä ilmoittaa oman koulun rehtorille tai iltapäivätoiminnan koordinaattorille. Emme tiedä voiko Wilman kautta ilmottautua opetukseen. Vanhempien tulee olla itse aktiivisia, koska Rovaniemen kaupunki ei kartoita vuosittain saamenkielen opetusta tarvitsevia oppilaita.

Opetus järjestetään etäopetuksena ja mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena 1-9 luokille. Lukiossa etupäässä etäopetusta. Kaupunki järjestää inarin-, koltan– ja pohjoissaamen kielen opetusta. Saamen kielessä järjestetään A2 vieraan/ toisen kielen opetusta.

Saamenkielisestä esikoulusta kannattaa tiedustella suoraan päiväkodista.

Mikäli opetuksen järjestymisessä on hankaluuksia voi ottaa yhteyttä saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston koulutussihteeriin.

Etäopetus järjestetään Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulun kautta.

Mahdollisuuksien mukaan oppilaat osallistuvat Saamelaisnuorten taidetapahtumaan (pääjärjestäjä saamelaiskäräjät). Teema päätetään vuosittain. Mii ry pyrkii tukemaan oppilaita, jotta he voisivat osallistua kevään taidetapahtumaan.

On tärkeää saada enemmän oppilaita saamen kielen opetukseen, että koulutustarjonta voidaan saada pysyvämmäksi! Pyydämme kertomaan kaikille mahdollisille – sukulaisille ja tutuille, kiitos!

Rovaniemen kaupunki

Saamelaiskäräjät

Uutisia

Mainokset