Beaivedikšu ja giellabeassi – Saamenkielinen päiväkoti ja kielipesä

Roavvenjárggas lea davvisámegielat beaivedikšu ja giellabeassi.

Rovaniemellä on pohjoisaamenkielinen päiväkotiryhmä ja kielipesä.

(ođastuvvon/päivitetty 12.10.2018)

Roi_arrabajasgeassingihpa4

Govas: Diehtojuohkingihppa árrabajásgeassimis Roavvenjárggas. // Pohjoisaamenkielinen tiedotuslehti Rovaniemen saamenkielisestä varhaiskasvatuksesta.

(suomeksi alla)

Beaivedikšu ja giellabeassi

Roavvenjárggas lea vejolaš fidnet davvisámegielat beaivedikšuma. Doppe lea 20 dikšobáikki. Davvisámegielat beaivedikšu doaibmá Karinrakkas, Korkalovaaras. Beaivedivššu sámegielat joavku fárrii Karinrakkai seamma báikái go giellabeassi čakčat 2017. Beaivedikšun álggii iežas ossodagas 1.9.2008.

Ovdaskuvlla birra gánneha gulaskuddat njuolga beaivedivššu bargiin.

Roavvenjárggas lea maid davvisámegielat giellabeassi. Giellabeasis lei álggos 8 báikki muhto báikelohku lea 12 báikki. Giellabeassi Guovžžabiedju doaibmá Karinrakkas, Korkalovaaras. Čujuhus lea Karhuntie 17. Giellabeassi lea álgán 28.9.2015.

Lea dehálaš oažžut eanet mánáid beaivedikšui ja giellabeassiá, vai fálaldagat bissot geasuheaddjin! Bivdit muitalit dán áššis buot vejolaš berošteddjiide – fulkkiide ja oahppásiidda, giitu!

Eanet dieđut:

Sáhtát deavdit ohcanskovi interneahtas http://www.rovaniemi.fi sosiálabálvalusaid ja beaivedivššu -siiddus.

Dán siiddu loahpas leat liŋkkat.


Saamenkielinen päiväkoti ja kielipesä

Rovaniemellä on pohjoissaamenkielinen päiväkoti (20 paikkaa). Päiväkoti toimii Karinrakassa, Korkalovaarassa. Saamenkielinen päiväkotiryhmä muutti Karinrakkaan kielipesän yhteyteen syksyllä 2017. Päiväkoti on aloittanut toimintansa 1.9.2008.

Saamenkielisestä esikoulusta kannattaa tiedustella suoraan päiväkodista.

Rovaniemellä on myös pohjoissaamenkielinen kielipesä (12 paikkaa). Kielipesä Guovžabiedju (su. karhunpesä) toimii Karinrakassa. Osoite on Karhuntie 17. Kielipesä perustettiin 28.9.2015.

On tärkeää saada enemmän lapsia päiväkotiin ja kielipesään, että palvelu pysyy mielenkiintoisena! Pyydämme kertomaan kaikille mahdollisille – sukulaisille ja tutuille, kiitos!

Lisätietoja:

Voit täyttää hakemuksen päiväkotiin tai kielipesään internetissä päivähoidon sivulla http://www.rovaniemi.fi.

Linkit tässä alla.

 

Rovanimen kaupunki

Sámi árrabajásgeassin – Saamelainen varhaiskasvatus

Ofelaččat ja sátnegirji – Oppaita ja sanakirja

Mainokset