MII-searvi | Yhdistys

(suomeksi alla) 2.2.2019

mii_ry_logo-135Roavvenjárgga sámi searvi MII rs.

Searvvi njuolggadusaid mielde dárkkuhus lea doaibmat Roavvenjárgga sápmelaččaid oktavuođasuotnan, loktet sámiid čearddalaš iešdovddu, doalahit sápmelaččaid gulahallama ja leat jámma oktavuođas sápmelaččaide sámeguovllus ja sámeguovllu olggobealde. Searvvi doaibmaguovlu lea Roavvenjárgga gávpoga ja Roavvenjárgga ovddeš dálongieldda guovlu.

Searvvi ja dan doaimma jođiha ja dan áššiin fuolaha searvvi stivra, masa gulla guhtta áitosaš lahttu ja golbma várrelahtu.

Searvvi áitosaš lahttun ja áitosaš guottiheaddjilahtun sáhttá searvat juohke sápmelaš, man searvvi stivra dohkkeha miellahtun.

MII searvi lea Suoma sámiid guovddášsearvvi (SSG) miellahttosearvi ja maid vuođđudeaddjisearvi.

MII searvi lea Roavvenjárgga sámi searvi MII rs., mii lea vuođđuduvvon 1977 Helssegis ja fárren davvelii. Doaibmá álgán ođđasis 1996 Roavvenjárggas.mii_ry_logo-135Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan tarkoituksena on toimia Rovaniemen alueella asuvien saamelaisten yhdyssiteenä, kohottaa saamelaisten kansallista itsetuntoa, pitää yllä saamelaisten keskinäistä kanssakäymistä ja olla jatkuvassa yhteydessä saamelaisalueella ja sen ulkopuolella asuvien saamelaisten kanssa. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemen kaupunki ja entisen Rovaniemen maalaiskunnan alue.

Yhdistystä ja sen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen saamelainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

MII ry on Suomen saamelaisten keskusjärjestön – Suoma sámiid guovddášsearvin (SSG) perustajajäsen.

MII ry on Rovaniemen saamelaisyhdistys MII rs, joka on perustettu Helsingissä 1977, mutta se on muuttanut pohjoisemmaksi. Toiminta on käynnistynyt uudelleen Rovaniemellä 1996.

Mainokset