Rávagirjjáš sámásteamis bearrašis – Opaskirja saamen kielen käyttämisestä perheissä

Illuođas! Sámediggi almmuhii girjjáža Leago giella ruovttus? Sámegiela sirdin mánnái. Girjjáš lea čállojuvvon sámegielat bearrašiidda, muhto lea sávvamis maid ávkin ovdamearkka dihte sosiála- ja dearvvašvuođa suorggi bargiide, guđet deivet sámi mánnábearrašiid. Girjjis gieđahallojuvvo sámegiela geavaheapmi vávváagis nuorravuhtii.

Ilouutinen! Saamelaiskäräjät julkaisi kirjan ”Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle”. Kirja on laadittu saamenkielisiä perheitä varten, mutta myös hyödyksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta saamelaisperheitä kohtaaville ammattilaisille. Kirjassa käsitellään saamen kielen käyttämistä perheessä pikkuvauvasta nuoruusikään.

Kuva: Rajattu kuvakaappaus julkaisusta
Lue loppuun

Almmuhanáigi gáiddusoahpahussii 31.3. rádjai – Ilmoittautumisaika etäopetukseen 31.3. asti

Nu buorre go válljet sámegiela diimmuid! Illudit! Almmuhanáigi sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu lohkanjahkái 2020–2021 joatkašuvvá 29.3.2020 rádjái. Almmut dál dás

Hienoa! Iloitsemme että valitset saamenkielen tunnit! Ilmoittautumisaikaa saamen kielten etäopetushankkeen opetukseen lukuvuodelle 2020–2021 jatketaan 29.3.2020 asti. Ilmottaudu nyt!

Govva/kuva: Sunna Kitti/Sámediggi
Lue loppuun

Saamelaisten kansallispäivälle tehtäviä 0-2 lk, 3-6 lk ja 7 lk

Saamelaiskäräjien tuottamalla Saamelaistietoa opetukseen -sivulle on koottu opetusmateriaalia 0-2 luokkalaisille, 3-6 luokkalaisille ja 7- luokkalaisille.  Katso tehtävien teemat alta. Suosittelemme levyraatia!

kuati kuva oktavuohta jpeg

Kuvakiitos: Saamelaiskäräjien Oktavuohta -sivu.

Lue loppuun

Dáhpáhusat álbmotbeaivevahkus – Tapahtumia kansallispäiväviikolla

Leat válljen muhtun dáhpáhusaid čalmmustattit viiddes álbmotbeaiveprográmmas miehtá Sámi guovllu nu Suomas muhto maid Norggas ja Ruoŧas. Sámi musihkaguovddáža ordnen konsearta 6.2. dmu 18.00 lea váldodáhpáhus. Viečča: Buot dáhpáhusat 2021 (PDF).

Poimintoja laajasta kansallispäivän ohjelmistosta ympäri saamelaisaluetta Suomesta mutta myös Norjasta ja Ruotsista. Musiikkikeskuksen iltakonsertti 6.2. klo 18.00 on päätapahtuma. Lataa: Kaikki tapahtumat 2021 (PDF)

(ođast./päiv. 5.2.21)

Lue loppuun